Chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API NET REST

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách chuyển đổi PDF thành XLSX bằng NET REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang XLSX bằng API mã thấp C#, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Hãy làm theo các bước bên dưới và thử mã mẫu để thực hiện tác vụ này trên đám mây.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF thành XLSX trong API C# REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin xác thực ứng dụng khách
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải nó lên bộ lưu trữ đám mây
  5. Gọi phương thức PutPdfInStorageToXlsx để Chuyển đổi PDF sang XLSX bằng REST API
  6. Tải xuống và lưu tệp DOC đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi định dạng PDF sang XLSX trong API mã thấp C#

Mã này có thể được sử dụng để chuyển đổi tệp PDF sang Excel bằng NET REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK và tải xuống tệp XLSX đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang XLSX này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Chủ đề sau đây khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách Chuyển đổi PDF sang DOC bằng API C# REST.

 Tiếng Việt