Chuyển đổi PDF sang DOC bằng API C# REST

Trong hướng dẫn đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ hiểu cách chuyển đổi PDF thành DOC bằng C# REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng DOC, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PDF sang DOC trong API mã thấp C# thì việc này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã và các bước sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang DOC trong API C# REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải nó lên bộ lưu trữ đám mây
  5. Gọi phương thức PutPdfInStorageToDoc để Chuyển đổi PDF sang DOC bằng REST API
  6. Tải xuống và lưu tệp DOC đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi PDF sang DOC trong API mã thấp C#

Mã mẫu trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi PDF sang DOC bằng API C# REST. Bạn chỉ cần nhập tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho C# và tải xuống tệp DOC đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Quá trình chuyển đổi PDF sang DOC ở trên có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách Chuyển đổi PDF sang EPUB bằng API C# REST.

 Tiếng Việt