Chuyển đổi BMP sang PDF bằng API NET REST

Trong chủ đề thú vị này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi BMP thành PDF bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ phát triển trình chuyển đổi BMP sang PDF với API mã thấp C# bằng cách làm theo các bước chi tiết và rõ ràng được đề cập trong phần sau. Ứng dụng này có thể được tích hợp với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường Windows, Linux hoặc macOS và việc chuyển đổi có thể được thực hiện miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi BMP sang PDF bằng NET REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API chuyển đổi BMP sang PDF
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi BMP sang PDF
  3. Chỉ định BMP nguồn và tên tệp PDF đầu ra
  4. Đọc tệp BMP nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp đầu vào và định dạng PDF đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi BMP sang PDF bằng NET REST API
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ với luồng phản hồi được trả về

Các bước nói trên sẽ chuyển đổi loại tệp từ BMP sang PDF bằng API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo cấu hình SDK bằng cách tạo đối tượng lớp ImagingAPI. Sau đó, chúng tôi sẽ tải tệp BMP nguồn bằng FileStream và khởi tạo đối tượng lớp ConvertImageRequest được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi sang PDF bằng phương thức ConvertImage().

Mã chuyển đổi BMP sang PDF trong API mã thấp NET

Mã ví dụ này cho phép bạn chuyển đổi BMP sang PDF bằng API C# Cloud. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ. Bạn có thể tùy chỉnh thêm quy trình chuyển đổi bằng cách đặt các thuộc tính khác nhau trong quá trình khởi tạo đối tượng ConvertImageRequest được đặt thành null theo mặc định trong mã mẫu này.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học cách chuyển BMP sang PDF bằng Cloud API. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện chuyển đổi BMP sang JPEG, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi BMP sang JPEG bằng NET REST API.

 Tiếng Việt