Cách chuyển đổi SVG sang WMF bằng Java REST API

Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi SVG sang WMF bằng Java REST API. SVG (Đồ họa véc-tơ có thể thay đổi tỷ lệ) là một định dạng hình ảnh véc-tơ dành cho đồ họa hai chiều. Đây là một định dạng tệp dựa trên XML cho phép các nhà phát triển và nhà thiết kế tạo đồ họa web tương tác, chất lượng cao. Các tệp SVG có thể mở rộng, có nghĩa là chúng có thể được thay đổi kích thước mà không làm giảm chất lượng.

Ngược lại, WMF (Siêu tệp Windows) là định dạng tệp đồ họa vector do Microsoft phát triển và được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng Windows. Các tệp WMF lưu trữ hình ảnh vector hoặc bitmap, bao gồm văn bản, đường thẳng, đường cong và các đối tượng khác có thể được vẽ hoặc in. Nếu bạn muốn Chuyển đổi SVG sang WMF trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang WMF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang WMF bằng API REST
  7. Lưu tệp WMF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang WMF trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi SVG sang WMF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp WMF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang WMF ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Liên kết sau hiển thị một tính năng tương tự có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi GIF sang PNG bằng Java REST API

 Tiếng Việt