Cách chuyển đổi SVG sang WEBP bằng Java REST API

Hướng dẫn từng bước sau đây chỉ cho bạn cách chuyển SVG sang WEBP bằng Java REST API. Định dạng tệp SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) là định dạng ảnh vectơ dựa trên XML dành cho đồ họa hai chiều. Nó được sử dụng để xác định đồ họa dựa trên vector cho web. Các tệp SVG được hỗ trợ rộng rãi bởi các trình duyệt web và không phụ thuộc vào độ phân giải, nghĩa là chúng có thể được thu nhỏ theo bất kỳ kích thước nào mà không làm giảm chất lượng.

Mặc dù, WEBP là một định dạng hình ảnh tương đối mới do Google phát triển và đã trở nên phổ biến nhờ tỷ lệ nén cao và kích thước tệp nhỏ. Đây là một giải pháp thay thế hiện đại cho các định dạng JPEG và PNG và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web, bao gồm Google Chrome, Mozilla Firefox và Microsoft Edge. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi SVG sang WEBP trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự bằng cách sử dụng mẫu mã này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang WEBP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang WEBP bằng API REST
  7. Lưu tệp WEBP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang WEBP trong Java Low Code API

Đoạn mã mẫu được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi SVG sang WEBP bằng Java REST API. Bạn chỉ cần tải lên tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp WEBP đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang WEBP ở trên có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Liên kết sau hiển thị một tính năng tương tự có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi GIF sang PSD bằng Java REST API

 Tiếng Việt