Cách chuyển đổi SVG sang PSD bằng Java REST API

This step by step tutorial elaborates how to convert SVG to PSD with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Hình ảnh SVG và hành vi của chúng được xác định trong tệp văn bản XML. Điều này có nghĩa là chúng có thể được tìm kiếm, lập chỉ mục, viết kịch bản và nén nếu cần. Dưới dạng tệp XML, hình ảnh SVG có thể được tạo và chỉnh sửa bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, cũng như bằng phần mềm vẽ.

Tuy nhiên, tệp PSD (Tài liệu Photoshop) là một loại tệp hình ảnh được tạo bởi Adobe Photoshop, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh phổ biến nhất. Tệp PSD lưu trữ một hình ảnh với sự hỗ trợ cho hầu hết các tùy chọn hình ảnh có sẵn trong Photoshop. Chúng bao gồm các lớp có mặt nạ, độ trong suốt, văn bản, kênh alpha và màu vết, đường cắt và cài đặt bộ đôi. Nếu bạn cần Chuyển đổi SVG sang PSD trong Java Low Code API thì bạn có thể đạt được điều tương tự với sự trợ giúp của đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang PSD trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang PSD bằng API REST
  7. Lưu tệp PSD đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang PSD trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên giúp bạn chuyển đổi SVG sang PSD bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PSD đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang PSD này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi JPG sang GIF bằng Java REST API

 Tiếng Việt