Cách chuyển đổi SVG sang PNG bằng Java REST API

Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển SVG sang PNG bằng Java REST API. SVG (Đồ họa véc-tơ có thể thay đổi tỷ lệ) là một định dạng hình ảnh véc-tơ dựa trên XML dành cho đồ họa hai chiều. Nó được sử dụng để hiển thị nhiều loại đồ họa trên web và được hầu hết các trình duyệt web hỗ trợ. Định dạng SVG không phụ thuộc vào độ phân giải, nghĩa là đồ họa SVG có thể được thu nhỏ theo bất kỳ kích thước nào mà không làm giảm chất lượng.

Trong khi đó, tệp PNG (Đồ họa mạng di động) là một loại định dạng tệp hình ảnh raster sử dụng nén không mất dữ liệu để lưu trữ hình ảnh. Các tệp PNG thường được sử dụng để lưu trữ đồ họa cho hình ảnh trên web, chẳng hạn như logo hoặc biểu tượng và có chất lượng cao hơn các định dạng tệp khác, chẳng hạn như JPG hoặc GIF. Các tệp PNG lớn hơn các định dạng tệp khác, nhưng hỗ trợ màu 24 bit, cho phép dải màu rộng hơn nhiều so với các định dạng tệp khác. Nếu bạn cần Chuyển đổi SVG sang PNG trong Java Low Code API thì điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang PNG trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG thành PNG bằng API REST
  7. Lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang PNG trong Java Low Code API

Đoạn mã trên giúp bạn chuyển đổi SVG sang PNG bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PNG đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang PNG ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Liên kết sau hiển thị một tính năng tương tự có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi GIF sang JPG bằng Java REST API

 Tiếng Việt