Cách chuyển đổi SVG sang JPG bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi SVG sang JPG bằng Java REST API. SVG là viết tắt của Đồ họa véc tơ có thể mở rộng và là một loại định dạng tệp được sử dụng để tạo và hiển thị đồ họa véc tơ trên web. Đồ họa vector bao gồm một loạt các điểm, đường và hình có thể được thu nhỏ mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. SVG được sử dụng rộng rãi để tạo logo, biểu tượng, hình minh họa, sơ đồ, biểu đồ, v.v.

Trong khi đó, JPG (hoặc JPEG) là viết tắt của Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung và là định dạng tệp được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số. Nó là một định dạng phổ biến để nén và hiển thị hình ảnh chất lượng cao. Các tệp JPG nhỏ hơn một số định dạng tệp hình ảnh khác, giúp chúng dễ dàng chia sẻ trực tuyến hơn. Nếu bạn muốn Chuyển đổi SVG sang JPG trong Java Low Code API thì điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang JPG trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang JPG bằng API REST
  7. Lưu tệp JPG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi SVG sang JPG trong Java Low Code API

Đoạn mã đơn giản và dễ dàng được cung cấp trên trang này cho phép bạn chuyển đổi SVG sang JPG bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp JPG đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang JPG ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn có thể tìm thấy một tính năng liên quan khác tại URL sau: Cách chuyển đổi JPG sang PNG bằng Java REST API

 Tiếng Việt