Cách chuyển đổi SVG sang EMF bằng Java REST API

Hướng dẫn nhanh này trình bày chi tiết cách chuyển đổi SVG sang EMF bằng Java REST API. Định dạng tệp SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) là một loại tệp đồ họa vectơ sử dụng đánh dấu XML để lưu trữ hình ảnh dựa trên vectơ. Hình ảnh SVG không phụ thuộc vào độ phân giải, nghĩa là chúng có thể được thay đổi kích thước mà không làm giảm chất lượng. Chúng được sử dụng rộng rãi để tạo logo, sơ đồ, biểu đồ và các hình ảnh đồ họa khác.

Tuy nhiên, EMF (Siêu tệp nâng cao) là định dạng tệp đồ họa véc tơ do Microsoft phát triển để lưu trữ hình ảnh véc tơ. Nó là định dạng 16 bit được sử dụng để lưu trữ đồ họa vector, văn bản và hình ảnh bitmap. Các tệp EMF thường được sử dụng để in tài liệu vì chúng có thể được thu nhỏ thành kích thước lớn hơn mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi SVG sang EMF trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang EMF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang EMF bằng API REST
  7. Lưu tệp EMF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang EMF trong Java Low Code API

Mã hiển thị ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi SVG sang EMF bằng Java REST API. Bạn chỉ phải tải tệp SVG lên với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp EMF đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi SVG sang EMF này có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Vui lòng xem một tính năng có liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi GIF sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt