Cách chuyển đổi PNG sang PSD bằng Java REST API

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách chuyển đổi PNG sang PSD bằng Java REST API. PNG (Đồ họa mạng di động) là định dạng tệp để nén hình ảnh hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. Nó được phát triển vào giữa những năm 1990 như một sự thay thế cải tiến, không được cấp bằng sáng chế cho Định dạng trao đổi đồ họa (GIF). PNG hỗ trợ màu 24 bit, vì vậy đây là lựa chọn tuyệt vời để hiển thị hình ảnh có nhiều màu, chẳng hạn như ảnh kỹ thuật số và hỗ trợ cả độ sâu màu 8 bit (256 màu) và 24 bit (16 triệu màu). PNG cũng hỗ trợ độ trong suốt, có thể hữu ích cho việc chồng các hình ảnh lên nhau.

Tuy nhiên, PSD (Tài liệu Photoshop) là một định dạng tệp Adobe Photoshop đặc biệt để lưu trữ dữ liệu cho một hình ảnh trong dự án Adobe Photoshop. Các tệp này chứa tất cả thông tin cho một hình ảnh, bao gồm tất cả các lớp, văn bản và hiệu ứng được sử dụng để tạo ra nó. Các tệp PSD được thiết kế để sử dụng với Adobe Photoshop, nhưng cũng có thể được mở bằng các chương trình chỉnh sửa hình ảnh khác. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi PNG sang PSD trong Java Low Code API thì bạn có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng mẫu mã này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PNG sang PSD trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PNG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi PNG sang PSD bằng API REST
  7. Lưu tệp PSD đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi PNG sang PSD trong Java Low Code API

Mã mẫu trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi PNG sang PSD bằng Java REST API. Bạn chỉ cần tải lên tệp PNG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PSD đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi PNG sang PSD ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác tại trang sau: Cách chuyển đổi PNG sang GIF bằng Java REST API

 Tiếng Việt