Cách chuyển đổi PNG sang JPG bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PNG sang JPG bằng Java REST API. PNG (Đồ họa mạng di động) là định dạng tệp để nén hình ảnh không mất dữ liệu. Nó thường được sử dụng để lưu trữ hình ảnh trên web và để tạo đồ họa với nền trong suốt. Các tệp PNG cung cấp độ chính xác màu cao hơn GIF và hỗ trợ màu 24 bit, so với giới hạn màu 8 bit của GIF.

Mặt khác, JPEG (Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung) là định dạng tệp hình ảnh phổ biến được sử dụng cho ảnh kỹ thuật số. Nó được sử dụng để lưu trữ và truyền hình ảnh kỹ thuật số, đồng thời là định dạng tệp hình ảnh phổ biến nhất trên internet. Các tệp JPEG thường được tạo bằng chương trình chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop. JPEG là các tệp nén, nghĩa là chúng chứa ít dữ liệu hình ảnh hơn định dạng không nén, chẳng hạn như TIFF, nhưng vẫn có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PNG sang JPG trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PNG sang JPG trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PNG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi PNG sang JPG bằng API REST
  7. Lưu tệp JPG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PNG sang JPG trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trên trang này cho phép bạn chuyển đổi PNG sang JPG bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PNG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp JPG đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi PNG sang JPG này có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Bạn cũng có thể kiểm tra chủ đề liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi GIF sang JPG bằng Java REST API

 Tiếng Việt