Cách chuyển đổi PNG sang BMP bằng Java REST API

Hướng dẫn nhanh này trình bày chi tiết cách chuyển đổi PNG thành BMP bằng Java REST API. PNG (Đồ họa mạng di động) là định dạng tệp dựa trên raster giúp nén dữ liệu hình ảnh cho trang web và các mục đích sử dụng trực tuyến khác. Định dạng sử dụng nén không mất dữ liệu, nghĩa là chất lượng hình ảnh không bị ảnh hưởng khi hình ảnh được nén. Các tệp PNG thường được sử dụng thay cho các tệp GIF và JPEG do chất lượng hình ảnh tốt hơn và kích thước tệp nhỏ hơn.

Trong khi, BMP (Bitmap) là định dạng tệp hình ảnh được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap, đặc biệt là trên hệ điều hành Microsoft Windows và OS/2. Các tệp BMP được lưu trữ ở định dạng bitmap (DIB) độc lập với thiết bị, đây là định dạng hình ảnh đồ họa raster được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap độc lập với thiết bị hiển thị. Các tệp BMP thường không được nén, khiến chúng có kích thước lớn. Chúng thường được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số và các loại hình ảnh khác. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PNG sang BMP trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PNG sang BMP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PNG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi PNG thành BMP bằng API REST
  7. Lưu tệp BMP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi PNG sang BMP trong Java Low Code API

Đoạn mã trên cho phép bạn chuyển đổi PNG sang BMP bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PNG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp BMP đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi PNG sang BMP này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Một tính năng liên quan cũng có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi PNG sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt