Cách chuyển đổi JPG sang WEBP bằng Java REST API

Trong hướng dẫn đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ hiểu cách chuyển đổi JPG sang WEBP bằng Java REST API. JPG (hoặc JPEG) là định dạng tệp hình ảnh viết tắt của Joint Photographic Experts Group. Đây là một định dạng hình ảnh phổ biến được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số và thường được sử dụng cho đồ họa web vì kích thước tệp nhỏ và chất lượng hình ảnh cao. Hình ảnh JPG thường được sử dụng để thiết kế web, cũng như để in ảnh.

Trong khi đó, WEBP là một định dạng tệp hình ảnh do Google phát triển được sử dụng để nén mất dữ liệu và không mất dữ liệu. Định dạng này hỗ trợ cả ảnh động và ảnh tĩnh và được thiết kế để hiệu quả hơn các định dạng ảnh khác như JPEG và PNG. Hình ảnh WEBP thường có kích thước nhỏ hơn so với các định dạng tệp hình ảnh khác, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trên các trang web và ứng dụng. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi JPG sang WEBP trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự với sự trợ giúp của mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi JPG sang WEBP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPG sang WEBP bằng API REST
  7. Lưu tệp WEBP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi JPG sang WEBP trong Java Low Code API

Đoạn mã mẫu được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi JPG sang WEBP bằng Java REST API. Bạn chỉ phải nhập tệp JPG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp WEBP đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi JPG sang WEBP này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác tại trang sau: Cách chuyển đổi WEBP sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt