Cách chuyển đổi JPG sang PSD bằng Java REST API

Hướng dẫn từng bước sau đây chỉ cho bạn cách chuyển đổi JPG sang PSD bằng Java REST API. JPG (còn được gọi là JPEG) là tiêu chuẩn định dạng tệp để nén và lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số. Nó được sử dụng phổ biến nhất cho ảnh kỹ thuật số và là định dạng hình ảnh phổ biến nhất được sử dụng bởi máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị chụp ảnh khác. Định dạng nén tệp bằng cách loại bỏ dữ liệu dư thừa và sử dụng thuật toán nén dữ liệu giúp giảm kích thước tệp mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hình ảnh.

Trong khi, tệp PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng mặc định mà Photoshop sử dụng để lưu dữ liệu. Đây là định dạng tệp độc quyền do Adobe phát triển có chứa hình ảnh bitmap và các thành phần hình ảnh, chẳng hạn như các lớp có mặt nạ, không gian màu, cấu hình ICC, độ trong suốt, văn bản, kênh alpha và màu vết. Các tệp PSD thường được sử dụng để tạo đồ họa và logo cho các trang web và phương tiện kỹ thuật số khác. Nếu bạn muốn Chuyển đổi JPG sang PSD trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi JPG sang PSD trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPG sang PSD bằng API REST
  7. Lưu tệp PSD đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi JPG sang PSD trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trên trang này giúp bạn chuyển đổi JPG sang PSD bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp JPG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PSD đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi JPG sang PSD này có thể được khai thác với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Liên kết sau hiển thị một tính năng tương tự có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi GIF sang PSD bằng Java REST API

 Tiếng Việt