Cách chuyển đổi JPG sang BMP bằng Java REST API

Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi JPG sang BMP bằng Java REST API. JPG (hoặc JPEG) là một định dạng tệp hình ảnh viết tắt của Joint Photographic Experts Group. Đây là định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất cho ảnh kỹ thuật số và được sử dụng rộng rãi cho đồ họa web, lưu trữ hình ảnh và ảnh kỹ thuật số. Các tệp JPG thường có kích thước nhỏ hơn các định dạng tệp hình ảnh khác, điều này khiến chúng trở nên lý tưởng để chia sẻ hoặc tải lên trực tuyến.

Ngược lại, BMP (Bitmap) là định dạng tệp hình ảnh được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap, đặc biệt là trên hệ điều hành Microsoft Windows và OS/2. Các tệp BMP có khả năng lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số 2D ở cả đơn sắc và màu, cả có và không nén. Các tệp BMP cũng có thể lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số lên đến 32 bit trên mỗi pixel, cho phép hơn 16 triệu màu. Nếu bạn muốn Chuyển đổi JPG sang BMP trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng mẫu mã này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi JPG sang BMP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPG sang BMP bằng API REST
  7. Lưu tệp BMP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi từ JPG sang BMP trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi JPG sang BMP bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp JPG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp BMP đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi JPG sang BMP này có thể được sử dụng với mọi ứng dụng không có mã hoặc mã thấp trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Bạn có thể tìm thấy một tính năng liên quan khác tại URL sau: Cách chuyển đổi GIF sang BMP bằng Java REST API

 Tiếng Việt