Cách chuyển đổi JPEG2000 sang PDF bằng Java REST API

Hướng dẫn nhanh này giải thích chi tiết cách chuyển đổi JPEG2000 sang PDF bằng Java REST API. JPEG2000 là tiêu chuẩn nén hình ảnh dựa trên wavelet do Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung (JPEG) tạo ra. Nó được thiết kế để cải thiện những hạn chế của tiêu chuẩn JPEG gốc, cung cấp khả năng nén tốt hơn, chất lượng hình ảnh được cải thiện và hỗ trợ nhiều không gian màu. JPEG2000 là định dạng nén mất dữ liệu, nghĩa là một số dữ liệu hình ảnh bị mất trong quá trình nén, nhưng nó có thể đạt được tỷ lệ nén cao hơn đáng kể so với JPEG thông thường.

Tuy nhiên, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là định dạng tệp do Adobe Systems phát triển để trình bày tài liệu theo cách độc lập với nền tảng. Nó được sử dụng cho các tài liệu như hướng dẫn sử dụng, sách điện tử, biểu mẫu đăng ký và các tài liệu khác cần có thể xem và in được trên nhiều hệ điều hành. Các tệp PDF có thể được xem bằng Adobe Acrobat Reader và có thể bao gồm các tính năng tương tác như chú thích, thành phần đa phương tiện, đối tượng 3D, v.v. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi JPEG2000 sang PDF trong Java Low Code API thì điều tương tự cũng có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi JPEG2000 sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPEG2000 đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPEG2000 sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi JPEG2000 sang PDF trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên giúp bạn chuyển đổi JPEG2000 sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần tải lên tệp JPEG2000 với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Lưu ý rằng, định dạng tệp được sử dụng cho mẫu JPEG2000 là .jp2.

Chuyển đổi JPEG2000 sang PDF ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Vui lòng xem một tính năng có liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi PSD sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt