Cách chuyển đổi BMP sang TIFF bằng Java REST API

Trong hướng dẫn đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ hiểu cách chuyển đổi BMP thành TIFF bằng Java REST API. BMP là viết tắt của Tệp hình ảnh bitmap và đây là định dạng tệp hình ảnh phổ biến được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap. Nó thường được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số và hình ảnh trên máy tính. Các tệp BMP thường chứa một tập hợp các pixel được lưu trữ ở định dạng nén. Màu sắc của các pixel được lập chỉ mục (với bảng tra cứu) hoặc ở màu thực (24 bit trên mỗi pixel). Các tệp BMP có thể được mở và chỉnh sửa bằng nhiều chương trình phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Trong khi, TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) là định dạng tệp phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hình ảnh và thường được sử dụng trong ngành xuất bản và in ấn. Đây là định dạng không mất dữ liệu, nghĩa là không có dữ liệu nào bị mất trong quá trình nén, khiến nó trở nên lý tưởng để lưu trữ và lưu trữ hình ảnh. Các tệp TIFF có thể được nén bằng các phương pháp như LZW, JPEG và ZIP, nhưng chúng cũng có thể không được nén. Các tệp TIFF cũng thường được sử dụng để lưu trữ đồ họa có độ phân giải cao, chẳng hạn như ảnh kỹ thuật số. Nếu bạn muốn Chuyển đổi BMP sang TIFF trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi BMP sang TIFF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp BMP đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi BMP thành TIFF bằng API REST
  7. Lưu tệp TIFF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi BMP sang TIFF trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi BMP thành TIFF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp TIFF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi BMP sang TIFF này có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn cũng có thể kiểm tra chủ đề liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi BMP sang PNG bằng Java REST API

 Tiếng Việt