NET REST API ile Word Belgesinin Korumasını Kaldırma

Bu makalede bir Word belgesinin korumasının NET REST API ile nasıl kaldırılacağı anlatılmaktadır. .NET bulut SDK’sını kullanarak C# Düşük Kod API’si ile Word dosyasının korumasını otomatik olarak kaldırabilecek bir uygulama geliştireceksiniz. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre süreci özelleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışacağız.

Önkoşul

Korumalı Word Belgesini C# Düşük Kod API’si ile Korumasız Belgeye Dönüştürme Adımları

  1. Bir Word dosyasının korumasını kaldırmak için İstemci Kimliğini ve sırrını ileterek WordsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun
  2. Giriş Word dosyası verilerini ve çıkış dosyası adını ayarlayarak UnprotectDocumentOnlineRequest nesnesini örnekleyin
  3. İsteği UnprotectDocumentOnline() yöntemini kullanarak gönderin
  4. Yanıtı bekleyin ve diske kaydetmek için çıktı belgesini alın

Yukarıda belirtilen adımlar, Word DOC’un korumasını C# REST API ile kaldırma işlemini açıklamaktadır. Bir WordsApi sınıfı nesnesi oluşturun ve ardından UnprotectDocumentOnlineRequest nesnesini korumalı Word dosyası verileri ve hedef dosya adıyla bildirip başlatın. Yukarıdaki yapılandırmaları sağlayarak UnprotectDocumentOnline yöntemini çağırın ve korumasız Word dosyasını API çağrısının döndürdüğü yanıttan çıkarın.

C# REST API ile Düzenlemek üzere Bir Word Belgesinin Korumasını Kaldırma Kodu

Bu kod, DOCX’in NET REST API ile korumasının nasıl kaldırılacağını gösterir. UnprotectDocumentOnlineRequest sınıfı, gerektiğinde kullanılabilecek LoadEncoding, Password ve EncryptedPassword gibi birden fazla parametreye sahiptir. Çevrimiçi olarak daha fazla işlem gerçekleştirebileceğiniz ve sonunda çıktı dosyasını buluttan alabileceğiniz için çıktı dosyasını hemen indirmenize gerek yoktur.

Bu makale bize C# Low Code API ile korumalı Word belgesini korumasız çevrimiçi belgeye dönüştürme sürecini öğretti. Korumayı bir Word dosyasına uygulamak için şu makaleye bakın: NET REST API ile Word Belgesine Şifre Ekleme.

 Türkçe