NET REST API ile Word Belgesine Şifre Ekleme

Bu makalede NET REST API ile Word belgesine şifrenin nasıl ekleneceği anlatılmaktadır. .NET bulut SDK’sını kullanarak C# REST API ile bir Word belgesine otomatik olarak parola koymayı öğreneceksiniz. Word dosyasını farklı koruma ayarlarıyla korumak için çeşitli seçenekler tartışılmıştır.

Önkoşul

C# REST API ile Word DOC’a Şifre Ekleme Adımları

  1. Parola ayarlamak için WordsApi sınıfının bir nesnesini örnekleyin
  2. Belgeyi korumak için giriş Word dosyasını bir bayt dizisine okuyun
  3. ProtectionRequestV2 sınıfı nesnesini oluşturun ve parametrelerini ayarlayın
  4. Gerekli bağımsız değişkenleri sağlayarak KorumaDocumentOnlineRequest nesnesinin örneğini oluşturun
  5. Şifre eklemek için ProtectDocumentOnline yöntemini çağırın
  6. Korumalı Word dosyasını kaydedin

Yukarıdaki adımlarda C# Düşük Kod API’si ile Word belgesine parola korumasının nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. Giriş Word dosyasını bir bayt dizisine okuyarak, ardından parolayı ve koruma türünü ileterek ProtectionRequestV2 nesnesinin bildirilmesi ve başlatılmasıyla işlemi başlatın. Son olarak yukarıdaki özellikleri kullanarak KorumaDocumentOnlineRequest nesnesini oluşturun ve parolayı uygulamak için KorumaDocumentOnline() yöntemini çağırın.

NET REST API ile Word Belgesine Parola Ekleme Kodu

Bu kod C# Düşük Kod API’si ile Word belgesinde parolanın nasıl ayarlanacağını gösterir. AllowOnlyRevisions, AllowOnlyComments, AllowOnlyFormFields, ReadOnly ve NoProtection dahil olmak üzere ProtectionTypeEnum numaralandırıcısından istediğiniz koruma türünü seçebilirsiniz. Çıktı dosyası bulutta oluşturulur ve API tarafından sağlanan yanıtın Belge özelliği kullanılarak alınabilir.

Bu konu başlığımızda, bir Word dosyasını parola kullanarak koruma işlemini inceledik. Bir Word dosyasını sıkıştırmak istiyorsanız şu makaleye bakın: NET REST API ile Word Dosyasını Sıkıştırın.

 Türkçe