NET REST API ile DOCX'e Yorum Ekleme

Bu konu, NET REST API ile DOCX‘a yorum ekleme sürecini içermektedir. C# Low Code API ile Word Belgesine Yorum eklemek için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. Geliştirme ortamını ayarlamak ve verilen adımları ve C# REST API Kodunu takip etmek için tüm ayrıntıları alacaksınız.

Önkoşul

NET REST API ile Word Belgesine Yorum Ekleme Adımları

  1. Bir Word dosyasına Yorumlar eklemek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. Müşteri hesabı kimlik bilgilerinizle WordsAPI sınıfının bir nesnesini oluşturun
  3. Yorum başlangıç ve bitiş aralığını sağlayarak CommentInsert’in bir nesnesini oluşturun
  4. Dosya adını sağlayarak InsertCommentOnlineRequest örneğini kullanarak yorum eklemek için bir istek oluşturun
  5. InsertComment yöntemini kullanarak çevrimiçi Insert the Comments in the Word document
  6. Oluşturulan dosyayı yanıtın içindeki akışı kullanarak buluttan indirin.Belgeler sözlüğü
  7. İndirilen dosya akışını DOCX dosyası olarak diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlarda NET REST API ile Word Belgesine nasıl yorum ekleneceği açıklanmaktadır. ClientSecret ve ClientId kullanarak WordsApi sınıfı örneğini başlatarak süreci başlatacağız, ardından yorum başlangıcı ve aralığı için aralığı ayarlayarak InsertComment sınıfı örneğini oluşturacağız. Daha sonra InsertCommentOnlineRequest isteğini oluşturacağız ve eklenen yorumlarla birlikte DOCX dosya akışını elde etmek için InsertCommentOnline’ı kullanacağız. Son olarak, eklenen yorumlarla birlikte dosya akışını DOCX dosyası olarak diske kaydedeceğiz.

NET REST API ile Word Belgesine Yorum Ekleme Kodu

Bu örnek kod, DOCX’te C# Düşük Kod API’si ile yorum oluşturma işlemini gösterir. CommentInsert sınıfı, yorumların başlangıç ve bitiş aralığını, yorumun baş harflerini, yazarı ve metni ayarlamaya yönelik özellikleri ortaya çıkarır. Belgenin içine birden fazla yorum da ekleyebilirsiniz. requesInsertCommentOnlineRequest için belirleyeceğimiz dosya adı, ilgili belge dosya akışını yanıt nesnesinden çıkarmak için kullanılacaktır.

Bu başlıkta Word belgesine NET REST API ile yorum eklemeyi öğrendik. Word Belgesi oluşturmak istiyorsanız nasıl NET REST API ile bir Word Dosyası oluşturun yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe