NET REST API ile Word Dosyası Oluşturma

Bu konu, NET REST API ile bir Word dosyası oluşturma sürecini içerir. C# Low Code API ile Word DOC oluşturmak için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. Geliştirme ortamını ayarlamak için tüm ayrıntıları edinin ve verilen adımları ve C# REST API Kodunu izleyin.

Önkoşul

C# REST API ile Çevrimiçi Word Belgesi Oluşturma Adımları

  1. Word dosyası oluşturmak için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. WordsAPI sınıfının bir nesnesini istemci kimlik bilgilerinizle örnekleyin
  3. Dosya adını sağlayarak CreateDocumentRequest’in bir nesnesini oluşturun
  4. CreateDocumentRequest nesnesini kullanarak çevrimiçi olarak Create the Word document
  5. Oluşturulan dosyayı WordsApi.DownloadFile() yöntemini kullanarak buluttan indirin
  6. İndirilen dosya akışından bir dosya oluşturun
  7. Çıktı Word dosyasını yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlarda C# Low Code API ile bir Word belgesinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. ClientSecret ve ClientId kullanarak WordsApi nesnesini başlatarak, dosya adıyla CreateDocumentRequest’i oluşturarak ve son olarak belgeyi oluşturarak süreci başlatın. Dosya oluşturulduktan sonra dosyayı buluttan yerel diskinize indirmek için WordsApi.DownloadFile() yöntemini kullanın.

C# Düşük Kod API’si ile Word Belgesi Oluşturma Kodu

Bu örnek kod, NET REST API ile çevrimiçi Word dosyası oluşturma işlemini gösterir. CreateDocumentRequest() nesneyi oluştururken klasör, depolama ve dosya adı gibi sağlanabilecek birden çok isteğe bağlı parametreye sahiptir. Bu dosya adı, DownloadFile yöntemini kullanarak dosyayı buluttan indirmek için kullanılır.

Bu konuda NET REST API ile DOC oluşturmayı öğrendik. DOC dosyasını PDF’ye dönüştürmek istiyorsanız NET REST API ile DOC’u PDF’ye dönüştürün adresindeki makaleye bakın.

 Türkçe