NET REST API ile Word DOC'daki Yorumları Sil

Bu konu NET REST API ile Word DOC‘deki yorumları silme işlemini içermektedir. C# Low Code API ile Word’deki yorumlar bölümünü kaldırmak için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. Konu, geliştirme ortamını ve kullanımı kolay örnek kodu ayarlamak için gerekli tüm ayrıntıları kapsamaktadır.

Önkoşul

NET REST API ile Word Belgesinden Yorumları Kaldırma Adımları

  1. Bir Word dosyasındaki Yorumları silmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. Müşteri hesabı kimlik bilgilerinizle WordsAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Dosya adını sağlayarak SilCommentsOnlineRequest örneğini kullanarak yorum eklemek için bir istek oluşturun
  4. Remove the Comments in the Word document, deleteCommentsOnline nesnesini kullanarak çevrimiçi
  5. Oluşturulan dosyayı, dosya akışına sahip yanıt sözlüğü içindeki akışı kullanarak buluttan indirin
  6. İndirilen dosya akışını silinmiş yorumlarla birlikte DOCX dosyası olarak diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar, NET REST API ile Word belgesinden yorumları kaldırma mekanizmasını açıklamaktadır; burada ClientSecret ve ClientId kullanarak WordsApi sınıfının bir örneğini oluşturarak, dosya adıyla SilCommentsOnlineRequest’i oluşturarak ve son olarak temizleyerek işlemi başlatacaksınız. Belgedeki tüm yorumlar, deleteCommentsOnline yöntemini kullanarak. Yorumlar kaldırıldıktan sonra, diske bir dosya olarak kaydedilebilecek veya uygulamada daha fazla kullanılabilecek, kaldırılmış yorumları içeren bir DOCX dosyasına sahip bir yanıt akışı döndürülecektir.

C# Düşük Kod API’si ile Microsoft Word’deki Yorumları Silme Kodu

Bu örnek kod, NET REST API ile DOCX’teki yorumları silmek için kullanım durumunu gösterir. SilCommentsOnlineRequest sınıfı örneği, kaynak belgeyi, hedef belge dosya adını, parolayı, şifrelenmiş parolayı, revizyon numarasını ve revizyon tarihi saatini ayarlamak için farklı seçenekler sunar. deleteCommentsOnline çağrıldığında, yorumlar belgeden silinir ve çıktı DOCX dosya akışı yanıt olarak döndürülür.

Bu konuda Microsoft Word’deki yorumları C# Low Code API ile silmeyi öğrendik. Bir Word belgesine, DOC dosyasına PD’ye yorum eklemek istiyorsanız NET REST API ile DOCX’e Yorumlar ekleyin hakkındaki makaleye bakın.

 Türkçe