NET REST API ile DOC'u PDF'ye dönüştürün

Bu temel konu, NET REST API ile DOC öğesinin PDF biçimine nasıl dönüştürüleceği hakkında rehberlik sağlar. Ayrıntılı adımları ve örnek kodu izleyerek C# Low Code API ile DOC’u PDF’ye dönüştürmek için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacaksınız. Ayrıca dönüşüm sürecinde uygulanabilecek çeşitli özelleştirmeler konusunda da bilgi sahibi olacaksınız.

Önkoşul

C# REST API ile DOC’u PDF’ye Değiştirme Adımları

  1. DOC’u PDF’ye dönüştürmek için Yapılandırma sınıfı nesnesinde API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. Yapılandırma nesnesini kullanarak WordsAPI sınıfının bir nesnesini örnekleyin
  3. Giriş DOC’unu ve istenen çıktı PDF dosyalarının adlarını ayarlayın
  4. Kaynak DOC dosyasını bir FileStream nesnesine okuyun ve
  5. FileStream ve çıktı biçimiyle ConvertDocumentRequest nesnesinin bir örneğini oluşturun
  6. ConvertDocumentRequest nesnesini kullanarak ConvertDocument işlevini çağırın
  7. Dönüştürülen PDF dosyasını yerel diske kaydedin

Yukarıdaki adımlar, dosya türünü DOC’den C# Low Code API ile PDF’ye dönüştürür. WordsApi sınıf nesnesini oluşturarak SDK’nın yapılandırmasını başlatmayla başlayacağız. Daha sonra bir FileStream kullanarak kaynak DOC dosyasına erişeceğiz ve ConvertDocument() yöntemini kullanarak PDF’ye dönüştürme işlemini gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak ConvertDocumentRequest sınıf nesnesini oluşturacağız.

NET REST API ile DOC Dosyasını PDF’ye Dönüştürme Kodu

Örnek kod, bir DOC dosyasını C# REST API ile PDF’ye dönüştürme işlemini gösterir. WordsApi nesnesini, aşırı yüklenmiş başka bir oluşturucuda İstemci Kimliğini ve İstemci sırrını sağlayarak doğrudan oluşturabileceğiniz için, önce bir Yapılandırma nesnesinin örneğini oluşturmak zorunlu değildir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertDocumentRequest nesnesi sırasında çeşitli bağımsız değişkenleri ayarlayarak dönüştürme işlemini de özelleştirebilirsiniz.

DOCX’ten MD’ye dosya dönüştürmeyle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile DOCX’i MD’ye dönüştürün yapılacağını kontrol edebilirsiniz.

 Türkçe