NET REST API ile Word'de Doldurulabilir Form Oluşturma

Bu makalede NET REST API ile Word içinde doldurulabilir bir form oluşturma süreci açıklanmaktadır. Word’de C# REST API ile form oluşturmak için Aspose.Word for .NET Cloud SDK’yı kullanma sürecini öğreneceksiniz. Form alanlarının özelliklerini ayarlamak için kullanabileceğiniz birden çok parametre tartışılmıştır.

Önkoşul

C# REST API ile Word’de Doldurulabilir Form Oluşturma Adımları

  1. Form alanları oluşturmak için WordsApi nesnesini istemci kimliği ve gizli bilgiyle örnekleyin
  2. Hedef Word belgesini dosya akışına yükleyin
  3. FormFieldTextInput sınıfı nesnesini oluşturun ve form alanının özelliklerini ayarlayın
  4. İstediğiniz parametreleri ayarlayarak InsertFormFieldOnlineRequest’i oluşturun
  5. Ekleme isteği nesnesini sağlayarak InsertFormFieldOnline() yöntemini çağırın
  6. Çıktı Word dosyasını görev sonucundan kaydedin

Yukarıdaki adımlar bir Word belgesinin C# REST API ile nasıl doldurulabilir hale getirileceğini içerir. Kaynak Excel dosyasını yükleyerek ve özelliklerini ayarlayarak bir FormFieldTextInput nesnesi oluşturarak işlemi başlatın. InsertFormFieldOnlineRequest örneğini oluşturmak için bu alanı kullanın ve Word dosyasına alan eklemek için InsertFormFieldOnline() yöntemini çağırın.

C# Düşük Kod API’si ile Word’de Form Oluşturma Kodu

Bu örnek kod, Word’de C# Low Code API ile doldurulabilir bir formun nasıl oluşturulacağını gösterir. Sıfır tabanlı indeksleri kullanarak bölüm numarasını 1 ve paragraf numarasını 3 olarak ayarladığımız gibi nodePath’i ayarlayarak dosyadaki alanların hedefini ayarlayabiliriz. Alanlar çevrimiçi olarak eklendiğinde, görevin sonucu çıktı dosyasını almak için kullanılır.

Bu konuda doldurulabilir formlar oluşturmayı öğrendik. Word dosyasında tablo oluşturmak için şu makaleye bakın: NET REST API ile Word’de Tablo Oluşturun.

 Türkçe