NET REST API ile Word'de Tablo Oluşturun

Bu makale NET REST API ile Word‘da tablo oluşturma sürecini içermektedir. Aspose.Words for .NET bulut SDK’sını, API çağrılarını çağırarak ve çıktıyı yerel sisteme kaydederek C# Düşük Kod API’si ile Word’e tablo eklemek için kullanacaksınız. SDK’yı destekleyen herhangi bir platformda ortamın oluşturulması ve uygulamanın geliştirilmesi için gerekli tüm adımlar tanıtılacaktır.

Önkoşul

C# REST API ile Word Belgesinde Tablo Oluşturma Adımları

  1. İstemci kimliğini ve sırrını kullanarak WordsApi sınıf nesnesini oluşturun
  2. Giriş Word dosyasını bir bellek akışına okuyun
  3. TableInsert nesnesini oluşturun ve satır ve sütun sayısını ayarlayın
  4. Giriş belgesini, istenen tabloyu ve çıktı dosyasını kullanarak InsertTableOnlineRequest’i oluşturun
  5. Yukarıdaki tablo isteğini kullanarak tablo oluşturmak için InsertTableOnline numaralı telefonu arayın
  6. API çağrısı sonucunu alın ve yerel dosyaya kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlarda NET REST API ile Word’de tablo oluşturma süreci açıklanmaktadır. Giriş dosyasını okuyarak ve InsertTableOnlineRequest sınıfını kullanarak bir Word dosyasına tablo ekleme isteği oluşturarak işlemi başlatın. İstek oluşturulduktan sonra, bağımsız değişken olarak sağlanan hedef dosya adını içeren bir tablo eklemek için InsertTableOnline yöntemi çağrılır.

C# Düşük Kod API’si ile Word Belgesinde Tablo Oluşturma Kodu

Bu örnek kod, MS Word’de C# REST API ile nasıl tablo oluşturulacağını gösterir. InsertTableOnline yöntemini kullandığınızda, Word dosyasının sonunda tabloyu oluşturur ve değiştirilen dosyayı hedef dosya olarak belirtilen adla buluta kaydeder. Değiştirilen dosyayı yerel sisteme indirmek için bu görevin sonucunu kullanmanız gerekir.

Bu konuda C# Low Code API ile Word belgesine tablo eklemeyi öğrendik. Belgeleri birleştirmek için şu makaleye bakın: Word Belgelerini NET REST API ile Birleştirme.

 Türkçe