NET REST API ile DOCX'i EPUB'a dönüştürün

Bu basit makale, NET REST API ile DOCX‘yi EPUB‘ye dönüştürme mekanizmasını açıklamaktadır. Aspose.Words for .NET Cloud SDK, DOCX dosyasını EPUB dosyasına aktarmak için kullanılabilir. C# Low Code API ile Word DOCX’ten EPUB’a dönüştürücü oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin ve çalışan örnek kodu kullanarak özelliği deneyin.

Önkoşul

C# Düşük Kod API’si ile Word DOC’u EPUB’a Dönüştürme Adımları

  1. DOCX’i EPUB’a dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. WordsAPI sınıfının bir nesnesini istemci kimlik bilgileriyle örnekleyin
  3. Giriş DOCX ve çıkış EPUB dosyalarını belirtme
  4. Dosya akışındaki giriş DOCX dosyasını okuyun ve ConvertDocumentRequest sınıfı örneğine argüman olarak iletin
  5. REST API’yi kullanarak DOCX’i EPUB’a dönüştürmek için ConvertDocument} yöntemini çağırın*
  6. Dönüştürülen EPUB dosyasını yerel diske kaydedin

Yukarıdaki adımlar, REST API* kullanılarak hızlı bir *DOCX’ten EPUB’a geçiş yapılmasını sağlar. Süreç, Aspose.Words for .NET REST SDK’yı kullanarak ve abonelik için ödünç verilen tanımlayıcıyı ve gizli değerleri sağlayarak WordsApi’nin bir örneğini alarak başlayacak. Kaynak DOCX dosyası, dosya akışı kullanılarak diskten yüklenecek ve ConvertDocument() yöntemi kullanılarak bulutta Word’den EPUB’a dönüşüm tamamlanacak ve yerel diske kaydedilebilecek EPUB dosyası döndürülecektir.

NET REST API ile DOC’tan EPUB’a Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, C# REST API* ile *Word belgesinden EPUB’a dönüştürücü geliştirmenin temelini oluşturur. Dönüştürme işlemi sırasında çıktı dosyası adı, çıktı belgesinin yolu ve kaynak dosyanın şifresi gibi ek parametreleri ayarlama seçeneğiniz vardır. DOCX’ten EPUB’a dönüştürmenin bu özelliği, bu SDK’yı destekleyen herhangi bir işletim sistemindeki kodsuz veya az kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Bu konuda, C# REST API* kullanarak *DOCX’ten EPUB’a dönüştürmeyi öğrendik. Bir DOCX dosyası için BMP oluşturmayla ilgileniyorsanız, nasıl .NET REST API ile DOCX’i BMP’ye dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe