NET REST API ile DOCX'i BMP'ye dönüştürün

Bu basit konu, bulutta DOCX‘ın NET REST API ile BMP‘ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir. DOCX’i BMP formatına aktarmak için Aspose.Words for NET Cloud SDK kullanıyoruz. **NET Düşük Kod API’sinde DOCX’ten BMP’ye Dönüştürme geliştirmeyi düşünüyorsanız, aynı işlem aşağıda açıklanan kod ve adımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

C# Düşük Kod API’si ile Word DOC’u BMP’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle WordsAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş DOCX dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API kullanarak DOCX’i BMP’ye dönüştürmek için ConvertDocument yöntemini çağırın
  6. Dönüştürülen BMP dosyasını yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen örnek kod parçacığı, Word DOC’u C# Low Code API ile BMP’ye dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.Words REST API SDK for NET’in yardımıyla DOCX dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı BMP dosyasını indirmeniz gerekir.

NET Düşük Kod API’sinde DOCX’ten BMP’ye Dönüştürme Kodu

C# REST API’li bu DOCX’ten BMP’ye dönüştürücü, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Bu konuda *NET REST API ile DOC’den BMP’ye dönüştürmeyi öğrendik. Word belgesini EPUB dosyasına dönüştürmek istiyorsanız nasıl NET REST API ile DOCX’i EPUB’a dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe