NET REST API ile DOC'u EPUB'a dönüştürün

Bu kısa eğitimde NET REST API ile DOC‘yi EPUB‘ye dönüştürme işlemi açıklanmaktadır. Bir Word DOC dosyasını bir EPUB dosyasına aktarmak için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. C# Low Code API ile Word DOC’tan EPUB’a dönüştürücü geliştirmek istiyorsanız bu makalede verilen adımları izleyin ve çalışan örnek kodu kullanarak özelliği deneyin.

Önkoşul

C# Düşük Kod API’si ile Word DOC’u EPUB’a Dönüştürme Adımları

  1. DOC’u EPUB’a dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle WordsAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş DOC dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API kullanarak DOC’u EPUB’a dönüştürmek için ConvertDocument yöntemini çağırın
  6. Çıktı EPUB dosyasını yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar, REST API* kullanılarak *DOCX’ten EPUB’a sorunsuz bir geçiş sağlar. Süreç, Aspose.Words for .NET REST SDK kullanılarak ve abonelik için ödünç verilen tanımlayıcı ve gizli değerleri sağlayarak WordsApi’nin bir örneğini oluşturarak başlayacak. Kaynak Word dosyasına diskten erişilecek ve ConvertDocument() yöntemi kullanılarak bulutta Word’den EPUB’a dönüşüm gerçekleştirilecek ve diske kaydedilebilecek EPUB dosyası döndürülecektir.

NET REST API ile DOC’tan EPUB’a Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, C# REST API ile EPUB’a dönüştürücü bir Word belgesi geliştirmenin temelini sağlar. Dönüştürme işlemi sırasında çıktı belgesinin yolu, çıktı dosyası adı, giriş dosyasının bir HTML veya TXT dosyası olup olmadığı kodlama ayrıntıları ve kaynak dosyanın şifresi gibi ek parametreleri ayarlayabilirsiniz. DOC’den EPUB’a dönüştürmenin bu özelliği, bu SDK’yı destekleyen herhangi bir işletim sistemindeki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Ayrıca şu sayfada başka bir benzer özelliğe göz atabilirsiniz: .NET REST API ile DOCX’i BMP’ye dönüştürün.

 Türkçe