NET REST API ile Word'e Yer İşareti Ekleme

Bu makale NET REST API ile Word‘a yer işareti ekleme işlemini içermektedir. C# Low Code API ile Word belgesine yer işareti eklemek için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. Bu yer işaretini yerel diskteki Word dosyanıza eklemek için çeşitli yer imi parametrelerini ayarlayacak ve API çağrılarını başlatacaksınız.

Önkoşul

NET REST API ile Word’de Yer İşareti Oluşturma Adımları

  1. Yer işareti eklemek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. WordsApi sınıfının bir nesnesini istemci kimlik bilgilerinizle örnekleyin
  3. Yer imi oluşturmak için kaynak Word dosyasını bellek akışına okuyun
  4. PositionInsideNode sınıfını kullanarak yer iminin başlangıç ve bitiş aralığını tanımlayın
  5. Gerekli parametreleri sağlayarak InsertBookmarkOnlineRequest nesnesini oluşturun
  6. InsertBookmarkOnlineRequest’e göre InsertBookmarkOnline yöntemini insert a bookmark noktasına çağırın
  7. Ortaya çıkan Word dosyasını yeni yer imiyle kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlarda C# Low Code API ile Word’de nasıl yer işareti oluşturulacağı açıklanmaktadır. Bir WordsApi nesnesi oluşturarak, ardından kaynak Word dosyasını okuyarak ve yer imi parametrelerini tanımlayarak süreci başlatın. Son olarak, birkaç API çağrısını çağırıp ardından elde edilen Word dosyasını yerel diske kaydederek bu yer işaretini Word dosyanıza ekleyin.

C# REST API ile Word’e Yer İşareti Ekleme Kodu

Bu örnek kod, C# REST API ile Word’de yer işaretinin nasıl ekleneceğini gösterir. PositionInsideNode sınıfı, hedef Word dosyasındaki yer iminin başlangıç ve bitiş aralığını ayarlamak için kullanılır. Sonuçta ortaya çıkan akış, belirtilen anahtara sahip bir sözlük öğesi olarak döndürülür ve örnek kodda gösterildiği gibi TryGetValue yöntemi kullanılarak alınabilir.

Bu konuda, Word’de C# REST API ile nasıl yer işareti oluşturulacağını öğrendik. Bir Word dosyasını HTML dosyasına dönüştürmek istiyorsanız NET REST API ile DOCX’i HTML’ye dönüştürün hakkındaki makaleye bakın.

 Türkçe