NET REST API ile DOCX'i HTML'ye dönüştürün

Bu eğitimde NET REST API ile DOCX‘in HTML‘ye nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır. C# Low Code API ile DOCX’ten HTML’ye dönüştürücü** geliştirmek için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanabilirsiniz. Bu örnek kod, .NET Cloud SDK’yı destekleyen herhangi bir platformda kullanılabilir ve API’nin harika ayrıntılarla keşfedilmesine yardımcı olur.

Önkoşul

C# Düşük Kod API’si ile DOCX’i DOC’ye Dönüştürme Adımları

  1. Yapılandırma nesnesini oluşturun ve istemci sırrını ve kimliğini ayarlayın
  2. Yapılandırma nesnesini kullanarak WordsApi nesnesini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarının adlarını ayarlayın
  4. Giriş DOCX dosyasını okuyun ve konumu başlatın
  5. Yukarıdaki bayt dizisini ve biçimini kullanarak ConvertDocumentRequest() yöntemini örnekleyin
  6. REST API’yi kullanarak DOCX’i HTML’ye dönüştürmek için ConvertDocument yöntemini çağırın
  7. Çıktı HTML dosyasını yerel diske kaydedin

DOCX dosyasını C# REST API ile HTML’ye dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyin. WordsApi sınıfı nesnesini istemci kimliği ve sır ile başlatın ve ardından kaynak HTML dosyasını bir bayt dizisine okuyun. ConvertDocumentRequest örneğini oluşturun ve bunu dönüşüm için WordsApi.ConvertDocument() yönteminde kullanın.

C# REST API ile DOCX’i DOC’ye Biçimlendirme Kodu

Bu kod parçacığı, DOCX’i C# Low Code API ile programlı olarak HTML’ye dönüştürmenin temelini sağlar. Kaynak dosyayı bir bayt dizisine okuyabilir veya akışı başka bir kaynaktan yükleyebilirsiniz. Dosyayı okuduktan sonra koddaki istisnaları önlemek için konumu 0 olarak başlatmayı unutmayın.

Aşağıdaki sayfada başka bir benzer özelliğe de göz atabilirsiniz: Nasıl yapılır NET REST API ile DOCX’i DOC’ye dönüştürün.

 Türkçe