Java REST API ile PDF'yi TIFF'e Dönüştürme

Bu basit ve kolay eğitimde, bulutta Java REST API ile PDF öğesini TIFF biçimine nasıl dönüştüreceğinizi anlayacaksınız. PDF’yi TIFF formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den TIFF’e Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, bu, aşağıdaki örnek kod ve basit adımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi TIFF’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi TIFF’e dönüştürmek için putPageConvertToTiff yöntemini çağırın
  7. Çıktı TIFF dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den TIFF’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda gösterilen kod örneği, Java REST API ile PDF’yi TIFF’e dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını yüklemeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı TIFF dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den TIFF’e Dönüştürme, herhangi bir platformdaki kodsuz veya az kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Aşağıdaki bağlantıda işinize yarayabilecek benzer bir özellik gösterilmektedir: Java REST API ile PDF’yi XLSX’e Dönüştürme

 Türkçe