Java REST API ile PDF'yi XLSX'e Dönüştürme

Bu eğitim size Java REST API ile PDF’yi XLSX’e nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF (Taşınabilir Belge Biçimi) dosyası, dijital belgeler için yaygın olarak kullanılan bir dosya türüdür. Adobe Systems tarafından 1993 yılında geliştirilmiştir ve belgeleri görüntülemek, yazdırmak ve paylaşmak için kullanılır. PDF dosyaları platformdan bağımsızdır, yani Mac, Windows, iOS ve Android dahil herhangi bir işletim sisteminde açılabilirler. Ek olarak, genellikle elektronik formlar, dijital imzalar ve diğer güvenli belge paylaşımı için kullanılırlar.

Ancak XLSX, elektronik tablo belgelerini depolamak için Microsoft tarafından oluşturulmuş bir dosya biçimidir. Microsoft Office Excel 2007 ve sonraki sürümleri için varsayılan biçimdir ve Açık XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) biçimini temel alır. XLSX dosyaları, ZIP ile sıkıştırılmış XML tabanlı bir dosya biçimi olan Microsoft Office Açık XML biçimini kullanır. Ayrıca, eski sürümler de dahil olmak üzere Microsoft Excel’in tüm sürümleriyle tamamen uyumludurlar. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den XLSX’e Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, bu, aşağıda verilen kod yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde PDF’yi XLSX’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı Belirleme
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Girilen PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. pdfApi nesnesini girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle kullanın
  6. putPdfInStorageToXlsx yöntemini çağırarak PDF’yi REST API kullanarak XLSX’e dönüştürün
  7. Çıkış XLSX dosyasını yerel diske kaydedin

Java Low Code API’sinde PDF’den XLSX’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda gösterilen kod, Java REST API ile PDF’yi XLSX’e dönüştürmenizi sağlar. Aspose.PDF REST API SDK’nın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı XLSX dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den XLSX’e Dönüştürme özelliği, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamada kullanılabilir.

Aşağıdaki konuda da yardımcı olabilecek benzer bir özellik incelenmektedir: Java REST API ile BMP’yi WEBP’ye Dönüştürme

 Türkçe