Java REST API ile PDF'yi PDFA'ya Dönüştürme

Aşağıdaki kısa eğitimde, bulutta **Java REST API ile PDF‘in PDFA‘ye nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır. PDF’yi PDFA formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den PDFA’ya Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, aynı şey aşağıdaki kod ve adımlar kullanılarak yapılabilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi PDFA’ya Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi PDFA’ya dönüştürmek için putPdfInStorageToPdfA yöntemini çağırın
  7. Çıktı PDFA dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den PDFA’ya Dönüştürme Kodu

Yukarıda gösterilen kod, Java REST API ile PDF’yi PDFA’ya dönüştürmenize yardımcı olur. Bu kodda PDF’yi PDF/A-1a’ya dönüştürüyoruz ancak yönteme uygun türü sağlayarak PDF/A-1b ve diğer formatlara dönüştürebilirsiniz. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF/A dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den PDFA’ya Dönüştürme işlemi, herhangi bir işletim sistemindeki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla gerçekleştirilebilir.

Lütfen aşağıdaki bağlantıdaki ilgili özelliğe göz atın: Java REST API ile PDF’yi XLSX’e Dönüştürme

 Türkçe