Java REST API ile PDF'yi MobiXML'e Dönüştürme

Bu kısa eğitim, bulutta Java REST API ile PDF öğesini MobiXML biçimine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi MobiXML formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den MobiXML’e Dönüştürme istiyorsanız, bu, aşağıdaki adımlar ve kod kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi MobiXML’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla pdfApi nesnesi oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi MobiXML’e dönüştürmek için putPdfInStorageToMobiXml yöntemini çağırın
  7. Çıktı MobiXML dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den MobiXML’e Dönüştürme Kodu

Bu sayfada verilen kod pasajı, Java REST API ile PDF’yi MobiXML’e dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını yüklemeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı MobiXML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den MobiXML’e Dönüştürme özelliği, herhangi bir işletim sistemindeki kodsuz veya az kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Aşağıdaki sayfada başka bir benzer özelliğe de göz atabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi XLSX’e Dönüştürme

 Türkçe