Java REST API ile PDF'yi HTML'ye Dönüştürme

Bu kısa eğitimde, bulutta Java REST API ile PDF öğesini HTML biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. PDF’yi HTML formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den HTML’ye Dönüştürme istiyorsanız, aynı işlem, adımlarla birlikte aşağıdaki kod parçacığını kullanarak da gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi HTML’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi HTML’ye dönüştürmek için putPdfInStorageToHtml yöntemini çağırın
  7. Çıktı HTML dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den HTML’ye Dönüştürme Kodu

Bu yazıda verilen kod pasajı, PDF’yi Java REST API ile HTML’ye dönüştürmenize olanak tanır. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi olarak kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı HTML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den HTML’ye Dönüşüm, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamayla çalıştırılabilir.

İlgili başka bir özelliği şu URL’de bulabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi XLSX’e Dönüştürme

 Türkçe