Java REST API ile PDF'yi EPUB'a Dönüştürme

Bu eğitim, bulutta Java REST API ile PDF öğesini EPUB biçimine nasıl dönüştüreceğinizi anlamanıza yardımcı olur. PDF’yi EPUB formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den EPUB’a Dönüştürme istiyorsanız, bu, adımlarla birlikte aşağıdaki kod parçacığını kullanarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi EPUB’a Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi EPUB’a dönüştürmek için putPdfInStorageToEpub yöntemini çağırın
  7. Çıktı EPUB dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den EPUB’a Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki kod parçacığı, Java REST API ile PDF’yi EPUB’a dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı EPUB dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den EPUB’a Dönüşüm, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

İlgili başka bir özelliği şu URL’de bulabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi XLSX’e Dönüştürme

 Türkçe