NET REST API ile TIFF'i PDF'ye dönüştürün

Bu net konuda, NET REST API ile TIFF öğesini PDF biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı ve anlaşılır adımları izleyerek C# Low Code API ile TIFF’den PDF’ye dönüştürücü geliştireceğiz. Bu uygulama Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla entegre edilebilir ve dönüştürme ücretsiz olarak yapılabilir.

Önkoşul

NET REST API ile TIFF’i PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. TIFF’i PDF’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. TIFF’den PDF’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak TIFF ve çıktı PDF dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak TIFF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı PDF formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile TIF’yi PDF’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın*
  7. Çıktı PDF dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *TIFF’ten PDF’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfı nesnesini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Daha sonra kaynak TIFF dosyasını bir FileStream kullanarak yükleyeceğiz ve ConvertImage() yöntemini kullanarak PDF’ye dönüştürmeyi gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak bir ConvertImageRequest sınıfı nesnesini başlatacağız.

NET Düşük Kod API’sinde TIFF’den PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, C# Cloud API* ile *TIFF’i PDF’ye dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir TIFF dosyası sağlamanız ve ardından yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosya akışını indirmeniz gerekmektedir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest nesne örneği oluşturma sırasındaki özellikleri ayarlayarak dönüştürme işlemini geliştirebilirsiniz.

Bu eğitimde TIFF’i Cloud API ile PDF’ye dönüştürmeyi öğrendik. JPEG’den PDF’ye dönüştürme işlemi gerçekleştirmekle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile JPG’yi PDF’ye dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe