NET REST API ile JPG'yi PDF'ye dönüştürün

Bu basit konuda, NET REST API ile JPG öğesini PDF biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı talimatları ve basit adımları izleyerek C# Low Code API ile JPG’den PDF’ye dönüştürücü oluşturacağız. Bu örnek, Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla entegre edilebilir ve dönüştürme ücretsiz olarak yapılabilir.

Önkoşul

NET REST API ile JPG’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. JPG’yi PDF’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. JPG’den PDF’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak JPG’yi ve çıktı PDF dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak JPG dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı PDF formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile JPEG’i PDF’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın
  7. Çıktı PDF dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıdaki adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *JPG’den PDF’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfı örneğini oluşturarak SDK’nın yapılandırmasını başlatarak süreci başlatacağız. Daha sonra kaynak JPEG dosyasına FileStream kullanarak erişeceğiz ve ConvertImage() yöntemini kullanarak PDF’ye dönüştürmeyi gerçekleştirmek için daha sonra kullanılacak bir ConvertImageRequest sınıfı nesnesini başlatacağız.

NET Düşük Kod API’sinde JPG’den PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu çalışan örnek kod, C# Cloud API* ile *JPG’yi PDF’ye dönüştürmenize olanak tanır. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir kaynak JPG dosyası yüklemeniz ve dönüştürme işleminden sonra çıktı PDF dosya akışını almanız gerekir; bu dosya daha sonra diske yerel olarak bir dosya olarak kaydedilir.

Bu konuda, JPG’yi Cloud API ile PDF’ye dönüştürme konusunda uygulamalı deneyimimiz var. BMP’den WEBP’ye dönüşüm gerçekleştirmeyle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile BMP’yi WEBP’ye dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe