NET REST API ile BMP'yi WEBP'ye dönüştürün

Bu kesin makale, NET REST API ile BMP‘yi WEBP‘ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmenizi sağlayacaktır. Aşağıdaki bölümlerde belirtilen kapsamlı ve basitleştirilmiş adımları izleyerek C# Düşük Kod API’si ile BMP’den WEBP’ye dönüştürücü geliştireceğiz. Geliştirilen uygulama, Windows, macOS veya Linux ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla entegre edilebilmekte ve dönüşüm kolaylıkla ve ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Önkoşul

NET REST API ile BMP’yi WEBP’ye Dönüştürme Adımları

  1. BMP’yi WEBP’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. BMP’den WEBP’ye dönüşüm gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak BMP’yi ve çıktı WEBP dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak BMP dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıkış WEBP formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile BMP’yi WEBP’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın
  7. Çıkış WEBP dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen işlem, C# Low Code API* ile dosya türünü *BMP’den WEBP’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfı nesnesini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Daha sonra FileStream kullanarak kaynak BMP dosyasını diskten alacağız ve ConvertImage() yöntemini kullanarak WEBP’ye dönüştürmeyi gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak ConvertImageRequest sınıfı örneğini oluşturacağız.

NET Düşük Kod API’sinde BMP’den WEBP’ye Dönüşüm Kodu

Bu örnek kod, C# Cloud API* ile *BMP’yi WEBP’ye dönüştürmenizi sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir BMP dosyasına erişim vermeniz ve dönüştürülmüş çıktı WEBP dosyasını yerel olarak kaydetmeniz yeterlidir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest nesnesini oluştururken depolama ve klasör adı gibi özellikleri ayarlayarak dönüştürme sürecini ilerletebilirsiniz.

Bu başlıkta BMP’yi Cloud API ile WEBP’ye dönüştürmeyi araştırdık. BMP’den TIFF’ye dönüşüm gerçekleştirmeyle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile BMP’yi TIFF’e dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe