NET REST API ile GIF'i PDF'ye dönüştürün

Bu basit konuda, NET REST API ile GIF öğesini PDF biçimine nasıl dönüştüreceğinizi keşfedeceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı ve basit adımlara bağlı kalarak C# Low Code API ile GIF’ten PDF’ye dönüştürücü oluşturacağız. Bu uygulama Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla birleştirilebilir ve dönüştürme ücretsiz olarak yapılabilir.

Önkoşul

NET REST API ile GIF’i PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. GIF’i PDF’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. GIF’ten PDF’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak GIF ve çıktı PDF dosya adlarını belirtin
  4. Örnek GIF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı PDF formatı ile ConvertImageRequest’in bir nesnesini oluşturun
  6. NET REST API ile GIF’i PDF’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın
  7. Dönüştürülen PDF dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıdaki adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *GIF’ten PDF’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfı örneğini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Daha sonra diskten bir FileStream kullanarak kaynak GIF dosyasına erişeceğiz ve ConvertImage() yöntemini kullanarak PDF’ye dönüştürmeyi gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak bir ConvertImageRequest sınıfı nesnesini başlatacağız.

NET Düşük Kod API’sinde GIF’den PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, C# Cloud API* ile *GIF’i PDF’ye dönüştürmenizi sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir GIF dosyası sağlamanız ve dönüştürme sonrasında yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosya akışını indirmeniz gerekir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest örneğini oluştururken diğer isteğe bağlı özellikleri de ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede, GIF’i Cloud API ile PDF’ye dönüştürmeyi öğrendik. TIFF’den PDF’ye dönüştürme işlemi gerçekleştirmekle ilgileniyorsanız, nasıl yapılacağına ilişkin NET REST API ile TIFF’i PDF’ye dönüştürün makalesine bakın.

 Türkçe