NET REST API ile BMP'yi PNG'ye dönüştürün

Bu basit konuda, NET REST API ile BMP öğesini PNG biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı ve basit yönergeleri izleyerek C# Low Code API ile BMP’den PNG’ye dönüştürücü geliştireceğiz. Bu uygulama Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla birleştirilebilir ve dönüştürme ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

NET REST API ile BMP’yi PNG’ye Dönüştürme Adımları

  1. BMP’yi PNG’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. BMP’den PNG’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak BMP’yi ve çıktı PNG dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak BMP dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı PNG formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile BMP’yi PNG’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın
  7. Çıktı PNG dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Belirtilen adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *BMP’den PNG’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Bunu daha sonra bir FileStream kullanarak kaynak BMP dosyasına erişilmesi ve ConvertImage() yöntemini kullanarak bir PNG dosyasına dönüştürme gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak ConvertImageRequest sınıfı nesnesinin oluşturulması izleyecektir.

NET Düşük Kod API’sinde BMP’den PNG’ye Dönüştürme Kodu

Bu örnek, C# Cloud API* ile *BMP’yi PNG’ye dönüştürmenizi sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir BMP dosyası sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı PNG dosyasını indirmeniz yeterlidir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest nesnesi sırasında çeşitli bağımsız değişkenleri ayarlayarak dönüştürme işlemini geliştirebilirsiniz.

Bu örnekte, Cloud API ile BMP’yi PNG’ye dönüştürmeyi öğrendik. Bir BMP’yi JPEG görüntüsüne dönüştürmek istiyorsanız nasıl NET REST API ile BMP’yi JPEG’e dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe