NET REST API ile BMP'yi JPEG'e dönüştürün

Bu eğitimde, NET REST API ile BMP öğesini JPEG biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı ve anlaşılır adımlara bağlı kalarak C# Low Code API ile BMP’den JPEG’e dönüştürücü geliştireceğiz. Geliştirilen uygulama, Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla entegre edilebiliyor ve ücretsiz olarak dönüşüm yapılabiliyor.

Önkoşul

NET REST API ile BMP’yi JPG’ye Dönüştürme Adımları

  1. BMP’yi JPEG’e dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. BMP’den JPG’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak BMP’yi ve çıktı JPEG dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak BMP dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı JPEG formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile BMP’yi JPG’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın*
  7. Çıktı JPEG dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıdaki adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *BMP’den JPEG’e dönüştürür. ImagingAPI sınıfı nesnesini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Daha sonra bir FileStream kullanarak kaynak BMP dosyasına erişeceğiz ve ConvertImage() yöntemini kullanarak JPEG’e dönüştürmeyi gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak ConvertImageRequest sınıf nesnesini oluşturacağız.

NET Düşük Kod API’sinde BMP’den JPG’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki kod, C# Cloud API* ile *BMP’yi JPEG’e dönüştürmenizi sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir BMP dosyası sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı JPG dosyasını indirmeniz yeterlidir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest nesnesi sırasında çeşitli bağımsız değişkenleri ayarlayarak dönüştürme işlemini de özelleştirebilirsiniz.

Bu konuda BMP’yi Cloud API ile JPEG’e dönüştürmeyi öğrendik. BMP’den PDF’ye dönüştürme işlemi gerçekleştirmekle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile BMP’yi PDF’ye dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe