NET REST API ile BMP'yi PDF'ye dönüştürün

Bu net konuda, NET REST API ile BMP öğesini PDF biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümde belirtilen ayrıntılı ve anlaşılır adımları izleyerek C# Low Code API ile BMP’den PDF’ye dönüştürücü geliştireceğiz. Bu uygulama Windows, Linux veya macOS ortamlarında desteklenen herhangi bir .NET uygulamasıyla entegre edilebilir ve dönüştürme ücretsiz olarak yapılabilir.

Önkoşul

NET REST API ile BMP’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. BMP’yi PDF’ye dönüştürmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. BMP’den PDF’ye dönüştürme gerçekleştirmek için istemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Kaynak BMP’yi ve çıktı PDF dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak BMP dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş dosyası akışı ve çıktı PDF formatıyla ConvertImageRequest’in bir örneğini oluşturun
  6. NET REST API ile BMP’yi PDF’ye dönüştürmek için ConvertImage yöntemini çağırın
  7. Çıktı PDF dosyasını, döndürülen yanıt akışıyla birlikte yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar, C# Low Code API* ile dosya türünü *BMP’den PDF’ye dönüştürür. ImagingAPI sınıfı nesnesini oluşturarak SDK yapılandırmasının başlatılmasıyla başlayacağız. Daha sonra kaynak BMP dosyasını bir FileStream kullanarak yükleyeceğiz ve ConvertImage() yöntemini kullanarak PDF’ye dönüştürmeyi gerçekleştirmek için ayrıca kullanılacak bir ConvertImageRequest sınıfı nesnesini başlatacağız.

NET Düşük Kod API’sinde BMP’den PDF’ye Dönüştürme Kodu

Bu örnek kod, C# Cloud API* ile *BMP’yi PDF’ye dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla bir BMP dosyası sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosyasını indirmeniz yeterlidir. Bu örnek kodda varsayılan olarak null değerine ayarlanan ConvertImageRequest nesne örneği oluşturma sırasında çeşitli özellikleri ayarlayarak dönüştürme işlemini daha da özelleştirebilirsiniz.

Bu eğitimde BMP’yi Cloud API ile PDF’ye dönüştürmeyi öğrendik. BMP’den JPEG’e dönüştürme işlemi gerçekleştirmekle ilgileniyorsanız, nasıl NET REST API ile BMP’yi JPEG’e dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe