Java REST API ile WMF'yi PDF'ye Dönüştürme

Bu kısa eğitim, WMF’yi Java REST API ile PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. WMF (Windows Meta Dosyası), vektör grafiklerini ve bitmap görüntülerini depolamak için kullanılan bir grafik dosyası biçimidir. Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve genellikle küçük resim, logolar ve diğer grafik görüntü türleri için kullanılır. WMF dosyaları genellikle Microsoft Word ve PowerPoint gibi Windows uygulamalarında kullanılır.

PDF (Taşınabilir Belge Biçimi), Adobe Systems tarafından belge alışverişi için geliştirilmiş bir dosya biçimidir. PDF’ler, yazılım, donanım veya işletim sisteminden bağımsız olarak belgeleri güvenilir bir şekilde sunmak ve değiş tokuş etmek için kullanılır. PDF’ler, tümü birden fazla cihaz arasında paylaşılabilen tek bir dosyada birleştirilen metin, resim ve diğer bilgileri içerir. Java Low Code API’de WMF’den PDF’e Dönüştürme yapmak istiyorsanız, aşağıdaki kod yardımıyla aynı işlem gerçekleştirilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde WMF’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrını Ayarlama
  2. İstemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Girilen WMF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle bir ConvertImageRequest örneği oluşturun
  6. convertImage yöntemini REST API kullanarak WMF’yi PDF’ye dönüştürmek için çağırın
  7. Çıktı PDF dosyasını yerel diske kaydedin

Java Low Code API’sinde WMF’den PDF’e Dönüştürme Kodu

Bu gönderideki örnek kod, Java REST API ile WMF’yi PDF’ye dönüştürmenizi sağlar. Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla WMF dosyasını girmeniz ve yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu WMF’den PDF’e Dönüştürme özelliği, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya az kodlu uygulamayla kullanılabilir.

Benzer bir özellik şu konuda bulunabilir: Java REST API ile SVG’yi PDF’ye Dönüştürme

 Türkçe