Java REST API ile SVG'yi PDF'ye Dönüştürme

This tutorial shows you how to convert SVG to PDF with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG görüntüleri ve davranışları, XML metin dosyalarında tanımlanır. Bu, aranabilecekleri, indekslenebilecekleri, kodlanabilecekleri ve sıkıştırılabilecekleri anlamına gelir.

PDF (Taşınabilir Belge Biçimi), yazılım, donanım veya işletim sisteminden bağımsız olarak belgeleri güvenilir bir şekilde sunmak ve değiş tokuş etmek için kullanılan bir dosya biçimidir. PDF dosyaları metin, resimler, veriler ve grafikler içerir ve Adobe Acrobat, Acrobat Capture veya benzer ürünler kullanılarak oluşturulur. PDF’ler, ücretsiz Adobe Reader yazılımı kullanılarak görüntülenebilir ve yazdırılabilir. Java Düşük Kod API’sinde SVG’den PDF’e Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, aynı şey aşağıdaki kod parçacığını kullanarak da yapılabilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde SVG’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrını Ayarlama
  2. İstemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Giriş SVG dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle bir ConvertImageRequest örneği oluşturun
  6. convertImage yöntemini REST API kullanarak SVG’yi PDF’ye dönüştürmek için çağırın
  7. Çıktı PDF dosyasını yerel diske kaydedin

Java Low Code API’sinde SVG’den PDF’e Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki örnek kod, Java REST API ile SVG’yi PDF’ye dönüştürmenizi sağlar. SVG dosyasını Aspose.Imaging REST API SDK’nın yardımıyla sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu SVG’den PDF’e Dönüştürme, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamayla kullanılabilir.

Aşağıdaki sayfada benzer başka bir özelliği de inceleyebilirsiniz: Java REST API ile WEBP’yi PDF’ye Dönüştürme

 Türkçe