Konvertera Word till SVG med NET REST API

Den här grundläggande artikeln tar upp processen att konvertera Word till SVG med NET REST API. Aspose.Words för .NET Cloud SDK ger ett enkelt gränssnitt och kan användas för att exportera en Word DOC-fil till en SVG-fil. Om du är intresserad av att utveckla en Word DOC till SVG-omvandlare med C# Low Code API kan du följa de enkla riktlinjerna som delas i den här artikeln och prova att utforska funktionen med en fungerande exempelkod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera Word DOC till SVG med C# Low Code API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera Word Doc till SVG
  2. Instantiera ett objekt av WordsAPI-klassen med dina klientuppgifter
  3. Ställ in ingångsord och utdata SVG-filnamn
  4. Gå till exempel DOCX-filen och konvertera den till en filström
  5. Använd metoden ConvertDocument för att Konvertera DOCX till SVG med REST API
  6. Spara den genererade SVG-filen på den lokala disken

Ovanstående steg guider för att uppnå DOCX till SVG-konvertering med REST API, varvid processen påbörjas genom att använda Aspose.Words för .NET REST SDK och instansiera WordsApi-klassen genom att använda molnappens identifierare och hemliga värden. Exempel Word DOCX-filen öppnas via filström från disken och används av metoden ConvertDocument() för att slutföra konverteringsprocessen från Word till SVG i molnet genom att returnera SVG-filströmmen som kan sparas på disken.

Kod för DOC till SVG-konvertering med NET REST API

Ovanstående exempelkod visar skelettet för att utveckla ett Word-dokument till SVG-omvandlare med C# REST API. Du kan också ställa in ytterligare parametrar under konverteringsprocessen, inklusive sökvägen för utdatadokumentet, lägga till radavstånd och utdatafilens namn. Den här funktionen av DOC till SVG-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på alla operativsystem som stöder .NET Framework.

I den här artikeln har vi täckt processen för att uppnå Word till SVG-konvertering med NET REST API. Om du är intresserad av konvertering från Word till RTF, se artikeln om hur du konvertera Word till RTF med NET REST API.

 Svenska