Konvertera Word till RTF med NET REST API

Det här skarpa ämnet handlar om processen att konvertera Word till RTF med NET REST API. Vi kommer att använda Aspose.Words för .NET Cloud SDK för att exportera en Word DOC-fil till en RTF-fil. Om du tänker utveckla en Word DOC till RTF-omvandlare med C# Low Code API, följ riktlinjerna som delas i den här artikeln och prova funktionen med en fungerande exempelkod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera Word DOC till RTF med C# Low Code API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att konvertera Word Doc till RTF
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med dina klientuppgifter
  3. Ställ in namnet på ingångsord och RTF-filnamn
  4. Läs källfilen för Word DOC och konvertera den till en filström
  5. Använd metoden ConvertDocument för att Konvertera DOCX till RTF med REST API
  6. Spara den genererade RTF-filen på den lokala disken

Stegen ovan säkerställer en förenklad DOCX till RTF-konvertering med REST API, varvid processen initieras genom att använda Aspose.Words för .NET REST SDK och skapa ett objekt av WordsApi-klassen genom att tillhandahålla den skapade molnappidentifieraren och hemliga värden för prenumerationen. Word-källfilen kommer att nås via filström från disken och genom att använda metoden ConvertDocument() kommer konverteringsprocessen från Word till RTF att slutföras i molnet och RTF-filström kommer att returneras som kan sparas på disken.

Kod för DOC till RTF-konvertering med NET REST API

Den här exempelkoden visar grunden för att utveckla ett Word-dokument till RTF-konverterare med C# REST API. Du kan konfigurera ytterligare parametrar under konverteringsprocessen inklusive sökvägen till utdatadokumentet, radavstånd och utdatafilens namn. Den här funktionen av DOC till RTF-konvertering kan integreras med alla program utan kod eller lågkod på alla operativsystem som stöder .NET Framework.

I det här ämnet har vi lärt oss om Word till RTF-konvertering med NET REST API. Om du är intresserad av konvertering av Word till PDF, se artikeln om hur du konvertera DOCX till PDF med NET REST API.

 Svenska