Hur man konverterar DOCX till XPS med Java REST API

Följande steg för steg handledning visar hur du konverterar DOCX till XPS med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till XPS-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du vill ha DOCX till XPS-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma åstadkommas med hjälp av nedanstående steg och kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till XPS i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anropa convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till XPS med REST API
  7. Spara den utgående XPS-filen på lokal disk

Kod för DOCX till XPS-konvertering i Java Low Code API

Koden ovan hjälper dig att konvertera DOCX till XPS med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner XPS-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Ovanstående DOCX till XPS-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Hur man konverterar DOCX till TIFF med Java REST API

 Svenska