Hur man konverterar DOCX till TIFF med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar DOCX till TIFF med Java REST API. DOCX är ett filformat skapat av Microsoft Word och används för ordbehandlingsdokument. Det är en XML-baserad standard för att skapa och lagra dokument, och är efterföljaren till DOC-formatet. DOCX-filer kan öppnas av Microsoft Word och de flesta andra ordbehandlare, inklusive Open Office och Apple Pages.

Medan TIFF (Tagged Image File Format) är ett filformat för lagring av rastergrafikbilder, populärt bland grafiker, förlagsbranschen och fotografer. Den kan användas för att lagra bitmappade bilder upp till 4 GB i storlek och erbjuder stöd för lager och flera sidor. TIFF-filer används också för att lagra högkvalitativ grafik och kan komprimeras med förlustfri komprimering. Om du behöver DOCX till TIFF-konvertering i Java Low Code API kan detta uppnås med hjälp av följande utdrag.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till TIFF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till TIFF med REST API
  7. Spara utdata-TIFF-filen på lokal disk

Kod för DOCX till TIFF-konvertering i Java Low Code API

Kodexemplet som visas ovan hjälper dig att konvertera DOCX till TIFF med Java REST API. Du behöver bara ladda upp DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK och ladda ner utdata TIFF-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående DOCX till TIFF-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska