Hur man konverterar DOCX till TXT med Java REST API

Den här handledningen hjälper dig att förstå hur du konverterar DOCX till TXT med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till TXT-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOCX till TXT-konvertering i Java Low Code API så kan detta uppnås med hjälp av nedanstående steg och kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till TXT i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till TXT med REST API
  7. Spara den utgående TXT-filen på lokal disk

Kod för DOCX till TXT-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt gör att du kan konvertera DOCX till TXT med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata-TXT-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOCX till TXT-konvertering kan drivas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska